Kvalitet

Politika kvaliteta je sastavni deo poslovne politike MPM Poliplast-a.

U modernom svetu nematerijalne stvari kao što su  znanje, ideja, motivacija često imaju veću vrednost od materijalnih. U svome poslovanju ne jurimo profit po svaku cenu, već se trudimo da pratimo koncept održivog razvoja preduzeća. To znači da želimo da rastemo uz rast naših zaposlenih, naših saradnika, našeg grada i naše zemlje.

Cilj naše kompanije je potpuno zadovoljenje zahteva naših kupaca, njihovih potreba i očekivanja.

Preduzeće je uspešno uvelo 2010. godine standrad ISO 9001:2008, a 2019. godine izvršilo sertifikaciju ISO 9001:2015 i implementaciju ISO 9001:13485.